Lễ hội ở thành phố Fukuoka

Lễ hội ở thành phố Fukuoka đa phần là những hoạt động truyền thống lâu đời, hình thành trên dưới ngàn năm in đậm giá